Menu
Header_small_news.jpg
Schließen

SERVICENUMMER

Service

+31 79 368 37 50

WashTec Benelux BV

Radonstraat 9

2718 SV Zoetermeer

Telefoon: +31 79 36 83 720

Fax: +031 79 36 83 725

 

WashTec Belgie

Yves Glorieux

Telefoon: +32 47 22 51 565

Contactformulier

Contact

Ik beschik al over: **
Ik ben geïnteresseerd in: **
Hebt u nog vragen, opmerkingen of suggesties?
Stuur ons een bericht!
Ons team helpt u graag verder.
Akkoordverklaring*:

Samenvatting Gegevensbescherming

WashTec Benelux B.V., Radonstraat 9, 2718 SV Zoetermeer (“WashTec” of “wij” of “onze”) en alle met haar geaffilieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk de "WashTec-groep") nemen gegevensbescherming serieus. Deze verklaring van gegevensbescherming voorziet gebruikers van de website washtec.nl en alle andere WashTec websites die naar deze gegevensbescherming verklaring verwijzen (gezamelijk, "websites") van informatie over hoe wij, als verantwoordelijke in de zin van de algemene Data Protection verordening ("GDPR") en de ePrivacy-verordening ("ePrivacy verordening"), persoonlijke gegevens en andere gegevens van gebruikers verzamelen en verwerken in het kader van hun gebruik van de website.
Houd er rekening mee dat andere websites van de WashTec-groep onderworpen kunnen zijn aan andere gegevensbescherming verklaringen.

Categorieën van persoonlijke gegevens en doeleinden van verwerking
Wanneer u onze website gebruikt, een klant account aanmaakt of producten bestelt via onze website, verwerken wij de volgende metadata: Browser type en versie, besturingssysteem, interface, verwijzende URL, datum, tijd, bekeken pagina's, IP-adres en, indien van toepassing, de volgende persoonsgegevens: uw naam en andere identificatiegegevens, uw betalingsgegevens, bestelinformatie en verzoeken om marketing materialen. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: aanbieden van toegang tot onze website, de verbetering van de kwaliteit, beheer van uw gebruikersaccount, het beantwoorden van uw vragen, het aanbieden van marketing materialen, de verstrekking van de gevraagde producten en diensten, nakoming van contractuele verplichtingen en de uitoefening en behandeling van claims. Voor meer informatie, zie rubriek 1 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Basis van verwerking en juridische gevolgen
Een van de centrale eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming is dat alle verwerking van persoonsgegevens een rechtmatig doel moet hebben. We maken vooral gebruik van de volgende rechtmatige doeleinden: de verwerking is noodzakelijk (i) voor uitvoering van een overeenkomst, (ii) voor de naleving van een wettelijke verplichting, (iii) ter bescherming van de vitale belangen van u of een derde partij, (iv) met het oog op legitieme belangen nagestreefd door ons of door een derde partij, behalve waar die belangen worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Voor meer informatie, zie rubriek 2 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Categorieën van ontvangers en internationale doorgave
Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan andere WashTec groepsmaatschappijen, verwerkers, andere bedrijven in verband met transacties en, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, overheden, rechtbanken, externe consultants en soortgelijke derden; Sommige van dergelijke ontvangers hebben hun woonplaats buiten de EU. Voor meer informatie, zie rubriek 3 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Bewaartermijnen
Uw persoonlijke gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie, zie rubriek 4 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Uw rechten
Onder het toepasselijke recht heeft u bepaalde rechten aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in elk geval overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals het recht op toegang tot uw gegevens en het recht op rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid. Stuur uw vragen aan WashTec Benelux B.V. info@washtec.nl. Voor meer informatie, zie rubriek 5 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Cookies en andere volgtechnologieën
Onze website maakt gebruik van cookies en andere volgtechnologieën. Voor meer informatie, zie rubriek 6 van de volledige verklaring gegevensbescherming.

Vragen en contact informatie
Als u vragen over deze mededeling gegevensbescherming heeft of als u uw rechten als betrokkene wil uitoefenen, neem dan contact op met: WashTec Benelux B.V.Radonstraat 9 2718 SV Zoetermeer, emailadres: info@washtec.nl telefoonnummer: 0793683720 of onze functionaris voor gegevensbescherming op: Rob Stook, email: rstook@washtec.nl

Herziening van deze verklaring gegevensbescherming
Zowel de samenvatting als de volledige verklaring gegevensbescherming zijn onderwerp van herziening. Wij zullen u op de hoogte houden van deze herzieningen.


Yes, I have read the Data protection statement and accept these conditions.