Menu
header_unternehmen_verantwortung_082023_NEU.jpg
  • Home ❯
  • Compliance & Bescherming van klokkenluiders
Schließen
SERVICENUMMER

Service

+31 79 368 37 50

WashTec Benelux BV

Radonstraat 9

2718 SV Zoetermeer

Telefoon: +31 79 36 83 720

Fax: +031 79 36 83 725

Contactformulier

Compliance & Bescherming van klokkenluiders

Compliance@WashTec

Compliance is het naleven van wettelijke en interne voorschriften. Bij WashTec zien we dit als een essentieel onderdeel van goed ondernemingsbestuur.

In onze ethische code hebben we ons standpunt over wettelijke vereisten en ethische kwesties gedefinieerd. Wettig en ethisch gedrag overstijgt bedrijfsgrenzen – daarom hebben we onze verwachtingen van onze leveranciers gedefinieerd in een gedragscode voor leveranciers.

Wangedrag en overtredingen van toepasselijke wettelijke vereisten, interne voorschriften en de Ethische Code worden bij WashTec niet getolereerd. Om mogelijke overtredingen van de wet of interne regelgeving te melden, is een elektronisch klokkenluiderssysteem voor iedereen beschikbaar via deze link.