Menu
Schließen
SERVICENUMMER

Service

+31 79 368 37 50

WashTec Benelux BV

Radonstraat 9

2718 SV Zoetermeer

Telefoon: +31 79 36 83 720

Fax: +031 79 36 83 725

Contactformulier

#vraagwashtec

Altijd up-to-date! De laatste #vraagwashtec foto´s die je hebt geüpload.

DirtyJulie

Geüpload door: DirtyJulie

Smokymcpott84

Geüpload door: Smokymcpott84

Smokymcpott84

Geüpload door: Smokymcpott84

Heikozi

Geüpload door: Heikozi

Mms

Geüpload door: Mms

Garda2019

Geüpload door: Garda2019

Adria

Geüpload door: Adria

Adria

Geüpload door: Adria

HeikoZi

Geüpload door: HeikoZi

HeikoZi

Geüpload door: HeikoZi

dirty birdy

Geüpload door: dirty birdy

JoJo

Geüpload door: JoJo

mms

Geüpload door: mms

mms

Geüpload door: mms

mms

Geüpload door: mms

mms

Geüpload door: mms

Mickael

Geüpload door: Mickael

Hervé

Geüpload door: Hervé

Olga

Geüpload door: Olga

Fabrice

Geüpload door: Fabrice

Fabrice

Geüpload door: Fabrice

Fabrice

Geüpload door: Fabrice

Marie

Geüpload door: Marie

Richard

Geüpload door: Richard

Sebastien

Geüpload door: Sebastien

AlexH

Geüpload door: AlexH

astronomicum

Geüpload door: astronomicum

HB6

Geüpload door: HB6

Hazel

Geüpload door: Hazel

HB6

Geüpload door: HB6

anirahtak

Geüpload door: anirahtak

Marine

Geüpload door: Marine

Marine

Geüpload door: Marine

Marine

Geüpload door: Marine

Adrian

Geüpload door: Adrian

Adrian

Geüpload door: Adrian

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

HB06

Geüpload door: HB06

Denys

Geüpload door: Denys

Denys

Geüpload door: Denys

Denys

Geüpload door: Denys

Denys

Geüpload door: Denys

marco raap

Geüpload door: marco raap

Ideenlos

Geüpload door: Ideenlos

HB6

Geüpload door: HB6

mms

Geüpload door: mms

mms

Geüpload door: mms

mms

Geüpload door: mms

SillyJuly

Geüpload door: SillyJuly

mms

Geüpload door: mms

SillyJuly

Geüpload door: SillyJuly

Miniman

Geüpload door: Miniman

Miniman

Geüpload door: Miniman

Washtec-Fan

Geüpload door: Washtec-Fan

Finn88

Geüpload door: Finn88

Rico8000

Geüpload door: Rico8000

WashTec

Geüpload door: WashTec

carwashfan

Geüpload door: carwashfan

July

Geüpload door: July

Toon ons de smerigste voertuigen die u ooit hebt moeten wassen door hier een foto daarvan te posten!

Uw foto´s worden door ons op washtec.nl en onze social-mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram onder "#vraagwashtec") gepubliceerd. Hopelijk begrijpt u dat wij maximaal één tot drie foto's per persoon op onze online media kunnen publiceren. De redactie behoudt zich het recht voor om extra fotogalerijen te creëren. Kentekenplaten worden onherkenbaar gemaakt voordat de foto´s worden gepubliceerd; foto's waarop behalve auto’s ook personen of andere zaken staan worden niet gebruikt en direct verwijderd. De door ons verzamelde persoonsgegevens, met uitzondering van de gebruikersnaam, worden alleen voor interne doeleinden gebruikt en worden niet gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

Fotobestand uploaden: jpg/png (maximaal 3)*

Upload alleen bestanden die maximaal 10 MB groot zijn

Algemene gebruiksvoorwaarden voor het uploaden van foto´s

Versie 1 d.d. 6 juni 2019

Het uploaden van foto's bij WashTec valt onder deze gebruiksvoorwaarden, waarmee u akkoord bent gegaan en waarop u gewezen bent door WashTec AG (hierna ‘WashTec’), Argonstraße 7, 86153 Augsburg, Duitsland. U gaat akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, die bindend zijn voor uw gebruik van de applicatie en/of website. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Indien u de onderhavige voorwaarden niet aanvaardbaar vindt, is het uploaden van foto's niet toegestaan. U moet meerderjarig zijn om deze gebruiksvoorwaarden te accepteren. Bewaar een papieren exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden.

1. WashTec behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Controleer de gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen die u op de datum van uitgifte hebt opgemerkt. Als u gebruik maakt van de foto-actie nadat er wijzigingen hebben plaatsgevonden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

2. Door het accepteren van de volgende voorwaarden, heeft u het recht om gebruik te maken van de foto upload-actie van WashTec:

a. De foto-actie mag slechts worden gebruikt voor privédoeleinden. De foto-actie, het ingezonden of via de actie vervaardigd fotomateriaal, de websites en hun content mogen op geen enkele wijze door u of een derde partij geheel of gedeeltelijk voor commerciële of zakelijke doeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan de foto-actie, de ingezonden of geproduceerde content ervan, de toegang tot de websites of de inhoud ervan tegen betaling of als onderdeel van gesponsorde diensten aan derden aan te bieden, noch mag u de inhoud van de websites of de content die met de actie zelf wordt geproduceerd verspreiden of opslaan voor verspreiding of enig ander commercieel doel.

b. Het gebruik van de foto-uploaddienst van WashTec en de content die daarmee wordt verzonden of geproduceerd, maakt u geen medewerker of leverancier van WashTec.

c. Het gebruiken en wijzigen van de op deze website weergegeven woord- en beeldmerken van WashTec is niet toegestaan. Ieder gebruik van deze merken vormt merkinbreuk en kan ertoe leiden dat de eigenaar van deze merken juridische stappen tegen u onderneemt en u verzoekt zich van het gebruik ervan te onthouden.

d. U zult zich onthouden van handelingen die de goede werking van de website aantasten of kunnen aantasten (bijvoorbeeld door software of andere scripts). Dit omvat het gebruik van "robot", "spider" of "offline-reader" software die automatisch gebruikersverzoeken genereert via het internet. De website mag niet worden gewijzigd, overschreven, gekopieerd of content daaruit worden verspreid.

e. Het is niet toegestaan om de foto-uploaddienst te wijzigen, bewerken, decomprimeren, zelfs niet door middel van reverse engineering, op te slaan of reproduceren.

f. De WashTec foto-uploaddienst mag slechts gebruikt worden voor het verzenden of verwerken van content, met name afbeeldingen, teksten en grafieken, waarop u de desbetreffende gebruiksrechten zijn toegekend.

g. Indien door u content naar de WashTec website wordt geüpload, verklaart u tevens dat u alle noodzakelijke rechten bezit om deze content te gebruiken en dat u het recht heeft om deze op onze websites te gebruiken. Uzelf bent verantwoordelijk voor de content en de gevolgen daarvan voor derden, waardoor WashTec, zijn werknemers en medewerkers door u van elke aansprakelijkheid worden uitgesloten, tenzij zij of WashTec zelf opzettelijk of met grove nalatigheid hebben gehandeld.

h. U verleent WashTec onherroepelijk een onbeperkt, niet-exclusief gebruiksrecht op content die door u met de foto-uploaddienst is geproduceerd, bewerkt of verzonden door middel van content die door ons wordt geleverd. Het gebruiksrecht voor WashTec omvat het recht op dataopslag, bewerking (hieronder valt eveneens het retoucheren van kentekenplaten), publicatie (bijvoorbeeld ook op social-mediakanalen), openbare reproductie, overdracht aan derden, uitzendrechten, het recht op gebruik in advertenties en het recht op reproduceren, met inbegrip van het recht om sublicenties te verlenen.

i. Het is niet toegestaan illegale, verboden of discriminerende content te produceren of verzenden via de foto-uploaddienst. Waaronder begrepen, maar niet beperkt tot content die racisme, fanatisme, haat of fysiek geweld van welke aard ook tegen groepen of individuen steunt, en de seksuele of gewelddadige uitbuiting van enig persoon, de rechten van derde partijen, inclusief en zonder beperking hun handelsmerken, auteursrechten of bijkomende auteursrechten, of enig ander persoon of rechtspersoon op ongepaste wijze kwetst of schoffeert. Dit omvat ook het uitzetten en ondersteunen van en/of aanzetten tot criminele activiteiten van welke aard ook.
In het bijzonder, maar niet uitsluitend om deze redenen, behoudt WashTec zich het recht om de content te verwijderen en het gebruik van de foto-uploaddienst te blokkeren.

3. WashTec streeft ernaar om de functies van de foto-uploaddienst en de bijbehorende websites naar behoren te laten functioneren. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat het aanbod aan alle verwachte eisen voldoet en te allen tijde en zonder onderbreking, tijdig, veilig en zonder fouten beschikbaar is. WashTec geeft ook geen garantie met betrekking tot de beoogde resultaten door gebruik te maken van dit aanbod of met betrekking tot de juistheid en betrouwbaarheid op de websites beschikbare informatie.

Schadevorderingen tegen WashTec zijn uitgesloten, ongeacht de wettelijke gronden, tenzij WashTec, wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers van het bedrijf met opzet en grove nalatigheid hebben gehandeld. WashTec is slechts aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien WashTec, wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden of plaatsvervangers van het bedrijf een contractuele verplichting niet zijn nagekomen, die essentieel is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst.

Dit is niet van toepassing in het geval van schadevorderingen die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid, zoals door lichamelijk letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden. Voor zover WashTec aansprakelijk is voor geringe nalatigheid, worden schadevorderingen beperkt tot de voorzienbare schade die typerend is voor de overeenkomst.
Uitsluiting van aansprakelijkheid is ook van toepassing voor de bij WashTec aangesloten bedrijven en voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, medewerkers, personeel, vertegenwoordigers, aandeelhouders en plaatsvervangers van WashTec en/of de bij WashTec aangesloten bedrijven.

4. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht.

5. Mocht één der bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn en/of nietig worden verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangepast.
De ongeldige en/of nietig verklaarde bepaling wordt vervangen door een bepaling die het beoogde economische doel het meest benadert en die dit op een wettelijk toegestane wijze mogelijk maakt.
Hetzelfde is van toepassing indien deze overeenkomst een lacune bevat, die de partijen zouden hebben gedicht indien zij van deze lacune op de hoogte waren geweest.

Ik heb de privacyverklaring gelezen op Privacy page of WashTec AG


Alle met een * aangemerkte velden moeten worden ingevuld.